lørdag den 6. februar 2016

Cần Thơ (30.-31. januar.)

Skrevet til Linh mandag d. 1. februar (kort opsummering):
”We (me and two friends I'm traveling with this weekend) arrived in Cần Thơ Saturday (30. januar) afternoon and then planned the next place to go before we went out to eat early dinner around 6 pm. After dinner, we walked around a little lake in the city and found a café where we sat and got ourselves some coffee. We also played a few card games at the café because one of the others had brought playing cards :) Today we got up early and went on a boat trip to a couple of floating markets and to some other places at rivers in the area – it was a nice trip :D
In the afternoon we took a bus to Rạch Giá at the West coast. We had planned to go to Hà Tiên, but the last bus there had already left, so we ended up staying in Rạch Giá... But we found a nice hotel :D”

Vi (mig og to venner [Ricarda og Stefanie (Schweiz)], jeg rejser med) ankom til Cần Thơ [Mekongdeltaets største by, der ligger centralt i deltaet, og som bl.a. er kendt for flydende markeder] lørdag eftermiddag og planlagde det næste rejsemål, før vi gik ud og spiste en tidlig aftensmad omkring kl. 6 om aftnen. Efter aftensmaden gik vi rundt om en lille sø i byen og fandt en café, hvor vi satte os og fik os noget kaffe. Vi spillede også et par kortspil på caféen, for Ricarda havde nemlig medbragt spillekort!
I dag stod vi tidligt op og tog med en båd rundt til et par flydende markeder og til nogle andre steder ved floder i området – det var en god tur!
Om eftermiddagen tog vi en bus til Rạch Giá ved vedkysten. Vi havde planlagt at tage videre til Hà Tiên [en by i det nordvestlige hjørne af Mekongdeltaet], men den sidste bus dertil var allerede gået, så vi endte ud med at blive i Rạch Giá... Men vi fandt et godt hotel :D

[Aftensmaden lørdag bestod af andehotpot]

(Uddybning)
”The floating markets we went to in Cần Thơ were Cái Răng, which – as you mentioned yourself – is the biggest floating market in Vietnam/the Mekong Delta, and we also went to Phóng Điện (I hope I have the accents right, but I'm not sure). The second one was a lot smaller and further away than the first one and only took up a very short stretch of the river, and was less than half the width of river, but because it was calmer and more simple, I liked it way better than the first one, and I also think it gives a more genuine (genuine ≈ true) impression of the floating markets in general than Cái Răng does. I think it is a bit like how Bến Thành Market isn't like the normal markets in Saigon ;)"

De flydende markeder, vi tog til i Rạch Giá, var Cái Răng, som er det største flydende marked i Vietnam/Mekongdeltaet, og Phóng Điện (forhåbentlig er accenterne korrekte, men jeg er ikke sikker). Sidstnævnte marked var en hel del mindre og længere væk end det førstnævnte og optog kun en meget kort strækning af floden og var mindre end halvt så bred som floden, men fordi det var roligere og mere simpelt, kunne jeg langt bedre lide det end det første, og jeg tror også, det giver et mere oprigtigt billede af de flydende markede generelt set, end Cái Răng gør. Jeg tænker, det er lidt ligesom den måde, Bến Thàn Markedet er anerledes end de normale markeder i Saigon.

[En fordel ved en tidlig start er, at man så også får solopgangen med – taget af Ricarda]

[Cái Răng – billede 1-2 taget af Ricarda]

[Phóng Điện – billede 1 taget af Ricarda]

[Imens vi så på Phóng Điện, lavede bådføreren en blomst og nogle kroner af nogle blade – taget af Ricarda]

[Man behøver dog ikke markeder for at se interessante ting på floden]

[Og gruppeselfies kan ikke undgås (Ricarda længst til venstre tager billedet med guiden ved sin side, mens jeg sidder ved siden af Stefanie)]

"Other than that, we went to a rise noodles factory where they had a place where tourist could see how the rise noodles are made. On the route we also went past a restaurant where we ate, and we to some of the smaller rivers where the is a lot of nature and some rural houses, and we took a walk on the shore at some point where I realized how much rice plants look like the different grains we have in Europe. The trip started at 5.30, ended at about 13.30, and was truly nice. What I enjoyed the most about it was the part where we drove on the smaller rivers because it reminded me a bit of my countryside home in Denmark though the countryside here obviously is very different from the one in Denmark (and Europe in general), despite the fact that I slept quite a bit of this part of the trip due to the rather early start :D"

Derudover tog vi til en risnuddelfabrik [hvilket var før Phóng Diện], hvor de havde et sted, hvor turister kunne se, hvordan risnudlerne laves [dvs. vi kom ikke som sådan hen til fabrikken]. På ruten [tilbage i båden igen] kom vi også forbi en restaurant, hvor vi spiste, og vi tog til nogle af de mindre floder, hvor der er en masse natur og nogle landlige huse, og på et tidspunkt gik vi en tur bredden, hvor jeg indså, hvor meget risplanten minder om de kornsorter [havde allerede set det ved risfabrikken, men her blev det bare tydeligere], vi har i Europa. Turen startede 5:30, sluttede 13:30 og var virkeligt god. Det, jeg nød mest, var delen, hvor vi sejlede på de små floder, fordi det mindede mig en smule om mit hjem i Danmark, som også ligger ude på landet, selvom det naturligvis er meget forskellige fra i Danmark (og generelt Europa), omend jeg sov en hel del under denne del af turen grundet den meget tidlige start.

[Risnudlernes forskellige stadier (ja, det er mig på 4. billede) – billede 1, 4 og 6-7 af Ricarda]

[Fra et mindre vandløb og Stefanie, der blev noget glad for et træ – taget af Ricarda]

"After that we relaxed a bit before going out to find dresses for the girls (my two friends are female, and they have been invited by some Vietnamese friends during the Tết holidays) and to find some souvenirs since neither of us have any yet, but we didn't find any souvenirs, so the shopping ended up being solely about the dresses, but I managed, and they got some very nice dresses ;)"

Derefter slappede vi en smule af, før vi gik ud for at finde kjoler til pigerne (de var begge inviteret til Tết [vietnamesisk nytår] af nogle venner [dog ikke de samme]) og for at finde nogle souvenirs, eftersom ingen af os havde nogen endnu. Vi kunne dog ikke finde nogen souvenirs, så det endte med udelukkende at handle om at finde kjoler til pigerne, men jeg klarede mig igennem det, og de fik nogle meget pæne kjoler ;)

"Then we went back to our hotel where we took a bus to Rạch Giá (3.5 to 4 hours trip). We had originally planned to get on a bus from here further on to Hà Tiên, but the last bus left before we got there, which was a problem since we already had booked and paid for a hotel in Hà Tiên but the girls (I have to admit that I didn't help with much more than borrowing them my phone) worked it out after a longer struggle so that we instead stayed at a hotel in Rạch Giá owned by the same hotel chain (which seems to only own these two hotels), and we decided to spend the following day (today) in Rạch Giá :D”

Så tog vi tilbage til hotellet, hvor vi tog en [bestilt] bus til Rạch Giá (3,5 til 4 timers varighed). Vi havde oprindeligt planlagt at tage en bus herfra videre til Hà Tiên, men den sidste bus kørte, før vi ankom, hvilket var et problem, da vi allerede havde booket og betalt for et hotel i Hà Tiên, men pigerne (jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke hjalp med meget mere end at udlåne min mobiltelefon) fik efter en del besvær styr på det, så vi i stedet endte på et hotel i Rạch Giá, der var ejet af samme hotelkæde (som kunne se ud til kun at bestå af disse hoteller), og vi besluttede os for at tilbringe den følgende dag i Rạch Giá.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar